Důležité kontakty

MUDr. Olivie Zieglerová - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - Zlín


         Důležité kontakty
 

 

Záchranná služba    155
 

Lékařská služba první pomoci pro děti v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.: více ZDE

21. pavilon, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín

LPS pro děti a dorost
21. pavilon - tel.: 577 552 870
Ordinační hodiny:
všední dny 17:00 - 6:00
soboty, neděle, svátky 7:00 - 6:00

LPS stomatologická
21. pavilon - tel.: 577 552 848
Ordinační hodiny:
Sobota, neděle, svátky 8:00 - 13:00

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje:
se sídlem ve Zlíně, více ZDE

 

Tísňová volání pro celé území České republiky:

  • 155 - Záchranná služba
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 158 - Policie ČR
  • 156 - Městská policie
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu
tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. 


Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842


Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie a resuscitace
FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355


Při problémech s drogami - středisko -IN, tel.: 222 221 431